#Bjerremtb # MTB #bjerre #visitjuelsminde #hedenstederne #viihedenstederne

www.bjerremtbspor.dk - www.bjerremtbspor.dk

www.bjerremtbspor.dk
Gå til indhold
Bjerge skov MTB
Bjerge Skov - Urørt skov
af Robert Nordenhof - formand for Bjerre Mountainbike sporet.
Bjerge Skov udpeget som urørt skov.
Nu er det endelig besluttet at Bjerge Skov skal være urørt skov.
Det lyder umiddelbart meget besnærende,men begrebet urørt skov indebærer at skoven de næste 5 år vil gennemgå ret så dramatiske forandringer og slutresultatet om 5 år vil være en helt anderledes skov end den vi kender i dag.
Det er vigtigt at forstå at planen om at udlægge mere urørt skov og natur nationalparker kommer fra en Natur og biodiversitet pakke fra 2020 som er aftalt mellem Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet i Folketinget.
Naturstyrelsen skal forvalte aftalen efter retningslinjerne.
Hvad består forandringerne af ?
Man kan læse om retningslinjerne for urørt skov på Naturstyrelsens hjemmeside.
Her følger min udlægning:
I korte træk betyder det at der ikke skal udføres kommerciel skovdrift og produceres træ fra skoven i fremtiden.
Dette har ellers været Bjerge Skovs formål hidtil. Derfor er skoven utrolig varieret med mange forskellige trætyper.
I urørt skov skal ikke hjemmehørende arter fjernes. Det vil f.eks sige Nordmannsgran, Nobilisgran, Ædelgran, Douglasgran, Lærketræ og Thuja. Disse 6  arter har vi en del af i Bjerge skov. Ahorn regnes også som ikke hjemmehørende.
Rødgran er det eneste nåletræ der får lov at blive .
Der er rødgran i den Sjove Skov, Grævlingen opkørsel og Rybkas Corner og det flade stykke af Musvågen/Duehøgen, samt gran stykket på Kulisse Nedkørslen.. Så der er en chance for at dette bevares.
Arbejdet med at fjerne disse 6 træarter fra skoven vil komme til at foregå de næste 5 år hvor de bliver skovet til træindustrien. Herefter vil der opstå store åbne områder hvor bl.a. eg, birk og bøg,buske og anden vegetation kan brede sig ,nogle steder vil der måske blive plantet  kirsebærtræer og lind og andre blomstrende træer i stedet
Generelt vil man åbne urørt skov op og skabe flere lysninger og åbne arealer. Man vil også arbejde på at stoppe dræn,så flere arealer bliver oversvømmet og sumpet. Dette har vi i forvejen eksempler på flere steder i Bjerge Skov i dag.
Når de 5 år er gået vil alle partier i skoven med nåletræ være væk og områderne vil være åbne med ny vegetation der kan vokse op.(undtagen hvor der er rødgran)
Alle disse tiltag er for at skabe mere biodiversitet i fremtiden.
Friluftslivet hvad med det?
Der er ikke lagt op til at friluftsliv som ridning, cykling, løb, vandring, hundeluftning mm. bliver begrænset. Der er heller ikke lagt op til at mtb sporet skal begrænses eller ændres.
Men det bliver en helt anden skov, end vi har været vant til at færdes i.
Det vil nok også være vanskeligt for de fleste  at forstå begrebet "urørt skov" i de 5 år hvor arbejdet med at fjerne uønskede trætyper, samt de andre tiltag der skal laves. For vi må forvente at det bliver et ret så omfattende arbejde og skovninger der skal pågå.
Men det skal forstås som at der i de 5 år skabes den fremtidige urørte skov. Herefter skulle den forblive urørt og der skal ikke mere fældes og sælges træ fra skoven.
De konkrete planer for Bjerge Skov kender jeg ikke år for år ,men retningslinjerne er ret præcise,så dem vil Naturstyrelsen være forpligtet til at følge og levere sluresultatet.
Vores opgave i Trailbuildelauget bliver at have et ligeså godt  samarbejde med Naturstyrelsen, som vi plejer at have med at deres opgaver bliver løst, og vores spor bliver bevaret og repareret efter alle de skovninger og øvrigt arbejde der vil blive lavet de kommende 5 år.
Man kan se retningslinjerne for urørt skov i dette link, som jeg har fra Naturstyrelsen hjemmeside.

https://naturstyrelsen.dk/media/296293/bilagb_endeligversion_overordnede_retningslinjer_for_uroert_skov_juni2021.pdf

Jeg kan også anbefale at gå ind på dette link hvor der er der en hel del information og FAQ  spørgsmål man kan få svar på.

https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/uroert-skov/

Afsluttende vil jeg igen minde om at Naturstyrelsen opgave er at forvalte regeringen og aftaleparternes beslutning,så evt vrede og frustration vil være mere velrettet til relevante politikere.
Vores intention er ikke at denne Facebookgruppe skal være en modstandsgruppe mod alle ovennævnte tiltag.
Så hvis man er meget frustreret og stor modstander,så må man kæmpe kampen i andre Facebookgrupper. Vi vælger at have den konstruktive hat på og være mest mulig i dialog om dette med Naturstyrelsen.
Vi vil naturligvis også informere om væsentlige ting vedrørende dette her på siden.

Herunder kan man se en oversigt over de spor segmenter, der vil blive berørt af skovning for uønskede træarter:
Bonusrunden: Nordmannsgran
Grusgraven: Lærk og Thuja
Rodeo Nedkørsel :Nobilis
Palle Skov: Nobilis
De 3 Gravhøje nedkørsel: Nordmannsgran og Nobilis
Blå Pseudotsuga og Pseudotsuga opkørsel,
samt starten på Sort Pseudotsuga : Douglasgran
Opstartspor og slutspor: Douglasgran og lærketræ
Kulisse Opkørsel: Nordmannsgran og lærketræ
Loamstykke på Musvågen: Lærketræ

Jeg spurgte hvorfor der er en vej i Bjerre Skov, der hedder Rakkerhalevej.
HER ER SVARET:Hej Jan,

Tak for din henvendelse, som Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har sendt videre til Arkiv for Navneforskning på Københavns Universitet.

Det var sgi’sme da et godt spørgsmål! Jeg havde ikke hørt betegnelsen før og var nok først lige så undrende som du. Men efter lidt undersøgelser i diverse arkiver er jeg måske kommet svaret lidt nærmere. I første omgang på hvorfor vejen overhovedet har fået navnet Rakkerhalevej, hvilket må skyldes, at den bæk, som vejen mere eller mindre følger, fra gammel tid har heddet Rakkerhale Bæk. Og bækkens navn kommer af, at det bakkeparti, som bækken runder efter sit udspring ved Kristinedal, har heddet Rakker Hale. Dette fremgår af det ældste kort over området fra 1802 (et udsnit af dette ’ældste originalkort’ for Neder Bjerre ejerlav er indsat nedenfor), hvor det ses, at Rakker Hale er en slags overdrevspræget bakkeknold der stikker ind i det tilgrænsende skovland mod nord, øst og syd for knolden. I dag er det hele bevokset med Bjerre Skov, men at dømme efter satellitbillederne er træbevoksningen lidt mere sparsom på Rakker Hale end i det omkringliggende.

Så langt så godt. Men hvorfor har dette bakkeparti heddet Rakker Hale – og hvad er en rakkerhale?

Som du måske, ligesom jeg, har kunnet erfare på internettet, så er ’Rakkerhale’ angiveligt et plattysk ord med betydningen ”en pøbelagtig forbandelse”, hvilket nok skal forstås som en særlig svulstig og vulgær fornærmelse, som gadens rakkerpak kunne finde på at udslynge efter hinanden og andre forbipasserende. Jeg ved ikke af at dette plattyske ord skulle have fundet videre anvendelse på dansk, og det ville da heller ikke give meget mening her. Et bedre bud er nok at finde i et gammeldansk navneord rakki, der betyder ’ung hund, hvalp’, hvilket jo er ganske foreneligt med navnets efterled hale. Den direkte betydning af rakkerhale skulle da være ’hvalpehale’. Nu kan man jo så synes at dette er lige så meningsløst som den plattyske tolkningsmulighed, men ordet rakki synes faktisk at indgå med betydningen ’ung hund, hvalp’ i en del gamle danske naturnavne, selvom det for nutidens mennesker kan være svært at se den direkte kobling imellem denne betegnelse og de pågældende steder. Mit bedste bud må være, at enten formen på bakkeknolden selv eller dens sparsomme træbevoksning på en eller anden måde har mindet fortidens lokale beboere om halen på en hundehvalp. Og efterhånden som ordet rakki er gået ud af det danske sprog, og man derfor har glemt den oprindelige betydning, er det mere velkendte ord rakker så indtrådt i stedet – uden hensyntagen til at den oprindelige mening med navnet dermed forsvandt.

Summa summarum: En ’rakkerhale’ er sandsynligvis halen på en ung hund.

Med venlige hilsener,
Johnny Jakobsen

Arkiv for Navneforskning, Københavns Universitet

Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen

Associate Professor, PhD

Chairman of Landbohistorisk Selskab, Member of the Danish Place-Name Committee


Københavns Universitet / University of Copenhagen

Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab / Department of Nordic Studies and Linguistics

Arkiv for Navneforskning / Name Research Archive

Emil Holms Kanal 2, 2300 København S

(Visiting address: Office 22.5.20)


Phone: +45 3013 1775

Email: jggj@hum.ku.dk  Website: www.jggj.dk


Fra: SDFE - Danskestednavne <danskestednavne@sdfe.dk>

Sendt: 25. marts 2022 13:10

Til: HUM-Afdeling_for_Navneforskning

Cc: Jan@simris.dk

Emne: VS: Rakkerhalevej


Kære navneforskere


I må hellere få denne forespørgsel.

Med venlig hilsen


Anette Klinker


Kortlægning

Dir tlf.: (+45) 72 54 55 52

ak@sdfe.dk
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Fra: jan simris <jansimris@gmail.com>

Sendt: 25. marts 2022 08:05

Til: SDFE - Danskestednavne <danskestednavne@sdfe.dk>

Emne: Rakkerhalevej
Hej


I Bjerge skov ( post nr 8783 ) er der en vej der hedder Rakkerhalevej.


Hvad er en Rakkerhale?med venlig hilsen


Jan Sandvej Simris


Dybdalsvej 1, Bjerre


8783 Hornsyld


mobil 4233 7637


mail: Jan@simris.dk
Super god nyhed!!
Vi har netop fået et positivt svar fra en ansøgning om fondsmidler fra  Velfac A/S -Dovista A/S
Vi har modtaget tilsagn om støtte på 25.000 kr.
Pengene skal bruges til vores igangværende projekt med at forbinde sporsystemerne bedre ,
så MTB rytterne kommer væk fra grusvejene.
Et par gode eksempler på dette er Den blå franske sti og Grævlinge connector til Grusgraven på disse fotos.
Kæmpe stort tak til Bo Lynge for at hjælpe med ansøgningen !
#bjerremybspor

Velkommen til Bjerre Mountainbike Spor!

Åbning af skovens hemmeligheder og udforskning af naturens udfordringer er ikke kun for de eventyrlystne sjæle, det er for alle, der søger en hjerteopvarmende oplevelse på to hjul.
Velkommen til Bjerre Mountainbike Spor, et paradis for mountainbikeentusiaster midt i naturens favn.

Naturperle i Hjertet af Bjerre Skov:


Bjerre Mountainbike Spor snor sig gennem det idylliske landskab i hjertet af Bjerre Skov. Her møder du ikke blot et mountainbikespor, men snarere et eventyr, hvor dine dæk spinder på stier, der omfavner skovens skiftende humør og udfordrer dine færdigheder på en sjov og spændende måde.

Udfordrende Stier for Alle Niveauer:


Uanset om du er en erfaren rytter, der søger adrenalinfyldte nedkørsler, eller en nybegynder, der ønsker at mestre teknikkerne, har Bjerre Mountainbike Spor noget at tilbyde. Fra stejle stigninger til hurtige nedkørsler og tekniske sving - vores varierede stisystem giver dig mulighed for at udfordre dig selv og vokse som mountainbiker.

Bæredygtighed og Respekt for Naturen:


Vi tror på at nyde naturen med respekt. Bjerre Mountainbike Spor er designet med bæredygtighed i tankerne, og vi opfordrer alle besøgende til at efterlade ingen spor bortset fra hjulmærker. Vær en del af vores bestræbelser på at bevare skovens skønhed og bevare det for kommende generationer.
Faciliteter for Ryttere:

Vores faciliteter inkluderer  4 store parkeringspladser, så du kan forberede dig og afslutte din mountainbiketur med komfort.
Tag en velfortjent pause og del dine oplevelser med andre ryttere.
Sikkerhed Først:

Udforskning skal være sjovt og sikker. Husk at bære din hjelm, respekter stisignaler og vær opmærksom på dine medryttere. Vi opfordrer alle til at dele sporet med et smil og udveksle venlige ord - fordi vi alle deler kærligheden til mountainbiking.
Bjerre Mountainbike Spor venter på at byde dig velkommen til et eventyr fyldt med naturskønhed, udfordringer og fællesskab. Sæt dig i sadlen og lad hjulene føre dig gennem Bjerre Skovs uforglemmelige stier!

Husk Der er altid godt vejr i Bjerre skov

Kør sikkert, og nyd hvert øjeblik på sporet!

Bjerremtbspor.dk er klar med sidste afdeling af

0
reviews
Bjerre Mountainbike Spor
medlemmer der vil støtte arbejdet med MTB sporet i Bjerre Skov
MobilePay 800117 eller  
Jyske bank reg. 7245 konto 1473770.
Under meddelelser venligst skriv navn og "2021".
På forhånd tak!
Venlig hilsen Jan Simris/kasserer

Klap! Klap!
Alle der har bidraget til sporarbejdet i Bjerge Skov kan godt klappe sig selv på skulderen for endnu et godt år med masser af gennemførte sporprojekter.
Det er igen blevet til rigtig meget godt sporarbejde og mange hyggelige dage.
Højdepunktet var nok den kombinerede spordag med Grævlingen /10 års jubilæum i foråret.
Her er vedhæftet en evaluering over vores gennemførte projekter de sidste 2 år.
Det er faktisk sjovt at se og man bliver da helt forpustet og stadig forundret over hvor meget vi formår at få lavet udelukkende med frivilligt arbejde.
Samtidig vedligeholder vi sporet i så høj standard at det er fedt at køre uanset vejr.
I alt ca 3000 frivillige timer for de 2 år er der blevet brugt. Så det er altså ikke skovalfer og spornisser der tryller lækkerier frem konstant
Vi har stadig store ambitioner og planer for fremtiden om at udvikle sporet, så det stopper ikke her
Tak til alle de frivillige sporbyggere og tak til Naturstyrelsen for et godt samarbejde og for at vi må låne skoven .Sidst og ikke mindst en stor tak til Hedensted og Horsens Kommuner for støtte.
Sporlauget i Bjerge Skov

Bjerre MTB spor start
Beskrivelse og oplysninger om sporet samt kørselsvejledning klik her:
Følg os på Facebook og Instagram
  • Instagram : @Bjergeskov_mtbspor
visit juelsminde kort
Tilbage til indhold