Bjerre MTB - www.bjerremtbspor.dk

 
Mountainbike i Bjerge skov
Facebook-gruppe · 749 medlemmer
Bliv medlem af gruppen
Velkommen til MTB-sporet i Bjerge Skov (Bjerre ved Horsens). Denne gruppe er om banens tilstand, og forhold der vedrører sporet. (Ikke relevante indl...
 
Go to content

Bjerre MTB

Samarbejdsaftale vedrørende Mountainbike-ruten i Bjerge Skov.

Naturstyrelsen, Bjerre Lokalråd, BGI Akademiet, MTB Horsens og MTB 7130+ har indgået en samarbejdsaftale om vedligehold og udvikling af MTB-ruten i Bjerge Skov. Aftalen er nærmere beskrevet herunder.  
Aftalens parter har nedsat en styregruppe med deltagelse af 1-2 repræsentanter fra hver part. Styregruppen har til ansvar at varetage vedligehold og udvikling af MTB-ruten.
Gruppen konstituerer sig selv med formand og kasserer for 1-2 år af gangen. Formanden sørger for indkaldelse til møder og skal være drivende kraft for gruppen i perioden.

Styregruppen nedsætter et trailbuilder-laug, der har til opgave løbende at udbedre mindre skader/slidtage på sporet. Forud for arbejder på sporet skal skovløber Henrik Lundsberg orienteres og ved behov for bilkørsel i skoven skal tilladelse indhentes. Det skal bestræbes, at orientering om arbejder/behov for bilkørsel sker minimum en uge i forvejen.

Observationer af skader på ruten, eksempler på uhensigtsmæssig adfærd i skoven, forslag til forbedringer mv. rapporteres til styregruppen.

Der arrangeres en årlig klargøringsdag, hvor større arbejder på banen udføres – eksempelvis ruteomlægning og andre fornyende tiltag. Alle parter bidrager med frivillig arbejdskraft i nødvendigt omfang.

Parterne råder i fællesskab over midler til sporets vedligehold (bl.a. fra etableringsfasen, indtægtsgivende arrangementer m.v.). Pengene står på en konto der administreres af Bjerre Lokalråd. Indtægter og udgifter i forbindelse med drift af banen administreres af Bjerre Lokalråd, der fungerer som kasserer for projektet. Naturstyrelsens mulighed for at bidrage med materialer og arbejdskraft drøftes løbende.

Samarbejdet kan også omfatte enkeltstående arrangementer, til gavn for eksempelvis nye brugere af MTB-ruten og i forbindelse med løb/konkurrencer. Aftalen giver mulighed for, at der ved konkurrencer opkræves deltagergebyr, hvor et evt. overskud kan bidrage til vedligehold af banen.


 • Aftalen om drift af sporet er baseret på, at der gennem dialog kan opnås enighed. I tilfælde af uenighed har Naturstyrelsen vetoret.

  Dog afgøres alle spørgsmål vedr. sikkerhed og ansvar i forhold til banen alene af Naturstyrelsen.

  Aftalens parter bidrager gennem egen adfærd, kontakt med andre MTB-ryttere samt gennem deltagelse på sociale medier i udbredelse af Naturstyrelsens MTB-kodex (indsat sidst i aftalen).


 • Aftalen tages op til revision i 2020 med henblik på revision/forlængelse.


  Ovenstående aftale træder i kraft den 20. februar 2015 efter godkendelse af aftalens parter: Bjerre Lokalråd, BGI Akademiet, MTB Horsens, MTB 7130+ og Naturstyrelsen.  Naturstyrelsens MTB kodeks:
  Kør hvor du må
  I naturen må du kun cykle på veje og stier.
 • Undgå at køre på afmærkede ridestier, vandreruter o.l. uden for skovvejene.
 • Kør ikke på fortidsminder, gravhøje, diger og trapper.
 • Kør ikke i private skove fra solnedgang til kl. 6 næste morgen.

  Kør ansvarligt
  Tilpas din fart, og hold afstand – færdselsloven gælder også i naturen.
 • Cykel sammen – husk hjelm, telefon, 112-app og sygesikringskort.
 • Skån sporet i meget våde perioder, brug kun de robuste spor og skovvejene.

  Vis hensyn
  Kør i roligt tempo, når du møder andre skovgæster. Brug evt. ringeklokken i god tid – eller et verbalt ”ding-ding”.
 • Smid ikke dit affald i naturen.
 • Undgå steder, hvor der er mange skovgæster, og værn om dyr og planter  Naturstyrelsen anslår, at der i sommer har været 200 besøg om dagen på Bjerre MTB banen.  Bjerre MTB banen.
  jan @ simris.dk
  http://www.facebook.com/groups/169871516612/   

   
  Mountainbike i Bjerge skov
  Offentlig gruppe · 957 medlemmer
  Bliv medlem af gruppen
  Velkommen til MTB-sporet i Bjerge Skov (Bjerre ved Horsens). Denne gruppe er om banens tilstand, og forhold der vedrører sporet. (Ikke relevante indl...
   
   
  Mountainbike i Bjerge skov
  Facebook-gruppe · 749 medlemmer
  Bliv medlem af gruppen
  Velkommen til MTB-sporet i Bjerge Skov (Bjerre ved Horsens). Denne gruppe er om banens tilstand, og forhold der vedrører sporet. (Ikke relevante indl...
   
  Back to content