Bjerre MTB spor foreningen - www.bjerremtbspor.dk

 
Mountainbike i Bjerge skov
Facebook-gruppe · 749 medlemmer
Bliv medlem af gruppen
Velkommen til MTB-sporet i Bjerge Skov (Bjerre ved Horsens). Denne gruppe er om banens tilstand, og forhold der vedrører sporet. (Ikke relevante indl...
 
Go to content

Bjerre MTB spor foreningen

Referat fra stiftende generalforsamling i Bjerre MTB spor.
Dato:                  31-03-2016
Sted:                  Bjerre Lokalarkiv, Holmen 4, 8783 Hornsyld.
Tilstede:            Robert Nordenhof formand for MTB7130+, Søren Mønster, Jesper Schjællerup, Jan Simris og Mikael Mogensen.
Referent:         Mikael Mogensen
 
Det blev vedtaget at oprette foreningen ”Bjerre MTB spor”, som har til formål at udvikle og vedligeholde MTB spor i Bjerre og omegn. Der var enighed om, at foreningens formål skulle være at samarbejde med Skov & Naturstyrelsen, Horsens og Hedensted kommuner, turistkontorer, interesseorganisationer, lodsejere, sportsklubber mm. om at etablere stisystemer for MTB’ere, cyklister og vandrere i hele Bjerre Herred fra Horsens fjord til Vejle fjord
Der blev valgt en bestyrelse bestående af formand Robert Nordenhof, (næstformand?) Søren Mønster, Kasserer Jan Simris, Revisor Jesper Schællerup og sekretær Mikael Mogensen.
Robert fremlagde kort med ruter fra Boller Skov til Bjerre Skov.
Søren vil undersøge, om der kan laves forbindelse med den nyanlagte sti fra Bråskov via Urlev mose til Daugård med forbindelse videre til Daugård Strand ved Vejle fjord.
Mikael vil undersøge, om der kan laves en aftale med lodsejeren, hvor ”hestestien” går fra Bjerre Skov over marken til purhøjvej.
Jan vil oprette et cvr-nummer i foreningens navn samt et mobilabonnement med Mobile Pay og Swift Business samt ændre bankkontoen til at stå i foreningens navn. Desuden vil han lave en webside og en facebookgruppe.
Der var enighed om at der skulle arbejdes på et stormøde med alle interessenter i området for at fremme sagen.
Der er etableret eller arbejdes på at etablere MTB spor bl.a. i Æbeltoft, i Viborg samt i Hareskoven.
Søren vil sende udkast til vedtægter rundt på mail, som kan kommenteres og vedtages på næste møde.
Desuden vil Robert fremsende et skriv om oprettelsen af foreningen til offentliggørelse i Horsens Posten og Hedensted Avis og på vores facebookprofil samt på Bjerrenyt.
Robert vil invitere Troels fra BGI til at deltage i næste møde, som bliver torsdag den 14.04.2016 kl. 20.00 i Bjerre Byarkiv.
 
 
Mountainbike i Bjerge skov
Facebook-gruppe · 749 medlemmer
Bliv medlem af gruppen
Velkommen til MTB-sporet i Bjerge Skov (Bjerre ved Horsens). Denne gruppe er om banens tilstand, og forhold der vedrører sporet. (Ikke relevante indl...
 
Back to content